• Pacifisme en gewetensbezwaren tegen het verrichten van krijgsdienst — is er een verschil?