• Geestelijken — Opperbevelhebbers of node gedulde veldpredikers en aalmoezeniers?