• Zich erom bekommeren dat de mens zijn leven in een wereld van vrede voortzet