• Zekerheid gedurende „de oorlog van de grote dag van God de Almachtige”