• Wat is de verantwoordelijkheid van een christen jegens de behoeftigen en zieken?