• Jezus, het „voorwerp van vijandschap”, houdt Jehovah’s goddelijke soevereiniteit hoog