• Bent u zo ver dat u de verantwoordelijkheden van een gedoopte Getuige kunt dragen?