• Vraag niet u te willen verontschuldigen maar leg tot het einde toe naarstigheid aan de dag