• De brandende vraag — Zijn wij voor of tegen goddelijke heerschappij?