• „Goddelijke zegepraal”-congressen zonder stoornis over de gehele wereld gehouden