• Overleving en leven door in overeenstemming met Gods voornemen te handelen