• Belangstelling voor anderen — een hoedanigheid waaraan dringend behoefte bestaat