• „Het koninkrijk van onze Heer en van zijn Christus” neemt de macht over