• Jezus Christus — De zegevierende koning met wie de natiën rekening moeten houden