• Heerschappij door de geestelijkheid — Vormt ze de oplossing?