• Plaatsen waar in 1999 „Gods profetische woord”-districtscongressen worden gehouden