• Plaatsen waar in 2004 „Wandel met God”-districtscongressen worden gehouden