• Een stap verder dan „Wat gij niet wilt dat u geschiedt . . .”