• Philo van Alexandrië — De wijsgeer die schriftwoord met speculatie vervlocht