• Kan ook maar iets ’ons scheiden van Gods liefde’?