• Hoe kunnen kinderen over God leren? — Welke methoden werken het best?