• Waarom mochten Gods aanbidders alleen met een geloofsgenoot trouwen?