• Volgens „dezelfde gedachtengang” over onze dienst voor God spreken