• Gemeentevergaderingen — Deel III: Hoe de Theocratische School ons tot voordeel strekt