• Jaarboek 1984 vestigt de aandacht op toename over de gehele wereld