• Vereisten voor zowel de nieuwe als de ervaren bedienaar