• Help anderen kennis te verkrijgen omtrent Gods Zoon, Jezus Christus