• Volg de ijver van Jehovah en Jezus na in de periode rond het Avondmaal