• Hvordan skal jeg forholde meg til den av foreldrene mine som har forlatt hjemmet?