• Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — wydanie do studium