• Baptysteria — niemi świadkowie zaniechanej praktyki religijnej