• Zaznałem błogosławieństw, gdyż Bóg był dla mnie najważniejszy