• Czy w naszych czasach przydatne są wszystkie fragmenty Biblii?