• Wychowywanie dziecka z zespołem Downa — zadanie trudne, ale wdzięczne