• Jak reagować na wypowiedzi mające na celu przerwanie rozmowy