• Świadkowie Jehowy — wyzwanie natury chirurgiczno-etycznej