• Oddawanie honorów fladze, udział w wyborach i służba cywilna