• „Bój się prawdziwego Boga i przestrzegaj Jego przykazań”