• Błogosławione kongresy pod hasłem: „Ludzie dobrej woli”