• „Przywrócenie wszystkiego, co przepowiedział Bóg”