• Czy możesz być ‚doskonały, jak doskonały jest twój Ojciec niebiański’?