• Gdy nastąpi zderzenie czołowe wszystkich narodów z Bogiem