• Serdeczna życzliwość Boża widoczna przy wymierzaniu sprawiedliwości