• Czyje imię otaczasz większym szacunkiem — swoje własne czy Boże?