• Społeczność teokratyczna pośród ustrojów ludzkich