• Doprowadzenie miejsca świętego do właściwego stanu