• Wyzwolenie ludzkości do życia w nowym porządku Bożym