• Obstawanie przy niezależności od Boga wiedzie do zguby