• Dobrobyt pod władzą Królestwa Bożego już za naszego pokolenia