• Wyłonienie Głównego Pośrednika Boskiego Panowania